Antalya Çevreci Dönüşümde Örnek Olacak

Okunuyor | Antalya Çevreci Dönüşümde Örnek Olacak
 Antalya Çevreci Dönüşümde Örnek Olacak

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı odaların işbirliğinde, Antalya’nın çevreci dönüşüm hedeflerinin belirlenmesine öncülük etmek, Antalya ekonomisinde çevreci dönüşüm yol haritasını hazırlamak ve döngüsel ekonomi gibi gelişme alanlarında bilgi üretmek amacıyla kurulan “Antalya Ekonomisi Çevreci Dönüşüm Kurulu” basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı. Toplantıya ATSO Başkanı Davut Çetin, Meclis Başkanı Süleyman Özer, Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Derya Ünver, Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi Başkanı Ebru Manavoğlu, İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Mustafa Balcı, Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı İbrahim Atmaca, Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Şaban Tat, Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Vural Şahin, Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Bayram Ali Çeltik, Mimarlar Odası Antalya Şubesi II. Başkanı Hakime Yılmaz katıldı.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan ATSO Başkanı Davut Çetin, ATSO 2021-2024 dönemi stratejik planında dijital dönüşüm, çevreci dönüşüm, yaratıcı ekonomi dönüşümü, özgün yerel ekonomi ve sosyal-kurumsal dönüşümü 5 öncelikli alan olarak belirlediklerini ifade ederek, “Çevreci dönüşüm çalışmalarında Antalya için döngüsel ekonomi ve iklim değişikliğine dirençli ekonomi alanlarında ilerleme hedefi koyduk. Odamız için de sıfır atık, yenilenebilir enerji hedefleri belirledik. Şubat ayından itibaren mimar ve mühendis odalarımızın değerli başkanlarıyla bir dizi toplantı yaptık. Birlikte ortak hedefler ve çalışma esasları belirledik. Bugün de bu hedeflerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Değerli başkanlarımıza bu birliktelik ve destekleri için bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

10 Çalışma grubu kuruldu

Odaların, ilgili kurumların ve akademisyenlerin yer aldığı 10 çalışma grubu kurulduğunu belirten Davut Çetin, “Çalışma gruplarımızda tarım, turizm ve sanayide çevreci dönüşüm, döngüsel ekonomi, afet riskleri, su yönetimi, atık yönetimi, enerji, çevreci kentleşme ve akıllı binalar, ulaşım, deprem riski gibi konular var. Bu gruplarda kamu kurumlarımızın, yerel yönetimlerimizin, ASAT gibi kuruluşlarımızın temsilcileri yer alacak. Elbette ki bu konularda Bakanlıklarımız, Büyükşehir Belediyemiz de kapsamlı proje ve çalışmalar yürütmektedirler. Bizim amacımız ise Antalya ekonomisi, sektörlerimiz ve işletmelerimiz için yol haritaları hazırlamaktır” diye konuştu.

İklim değişikliğine dirençli bir ekonomi

İklim değişikliği ve çevre konusunda her sektör ve işletme düzeyinde hazırlık yapılması gerektiğini belirten Davut Çetin şunları kaydetti;

“Biz bu çalışmayla birinci aşamada çevreci dönüşüm ve iklim değişikliğine dirençli bir ekonomi için ne yapılması gerektiğini belirleyeceğiz, Bakanlıklarımızın ve Belediyelerimizin bu konularda ne yaptığına bakacağız, değerlendireceğiz. İkinci aşamada ise ekonomide ve sektörlerde atılması gereken adımlara odaklanacağız, somut hedeflere yöneleceğiz.  İşletmelerimize yol göstermeye, yardımcı olmaya çalışacağız, sektörel projelere öncülük edeceğiz.

Üç nedenle çevreci dönüşüme başlamamız gerektiğini söylüyoruz. Birinci neden ekonomimizi iklim değişikliğine hazırlamaktır. İkinci neden yeşil ekonomi ve döngüsel ekonomi fırsatlarından yararlanmaktır. Üçüncü neden ise Paris İklim Anlaşması ve Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatıyla gelen değişime hazırlanmaktır.

Bütün sektörlerimizi risklere hazırlamalıyız

Çevrecilik son yıllara kadar doğayı koruma sorumluluğu olarak görülürdü. Fakat çevre artık insanlığın ve ekonominin geleceği konusudur. Bazı bilim insanları Antalya ikliminin Kuzey Afrika iklimine döneceğini, seralarda ısıtma yerine soğutma sistemleri gerekeceğini söylüyorlar.  Kuraklık zaten tarımı etkilemeye başlamıştır. Deniz suyunun kirlenmesi ve ısınması kötü sürprizler yapabiliyor. İstanbul’da bunun bir örneğini gördük. Bütün sektörlerimizi bu risklere hazırlamalıyız. Ekonomimiz turizm ve tarıma bağlı. Turizm sektörümüz her tür riske karşı çok hassas. Turizmde otellerin çevreci dönüşümü sektörün geleceğini etkileyecektir. Sanayide emisyon azaltımı, çevre etiketi gibi hususlar ihracatı belirleyecek bir faktör olacaktır.

Gelecek çevreci ürünlerin olacak

Yeşil ekonomi ve bunun farklı bir parçası olan döngüsel ekonomi ise geleceğin ekonomi modelidir. Gelecek çevreci binaların, çevreci otellerin, doğal gıdaların, çevreci ürünlerin olacaktır. Döngüsel ekonomiyle yeni bir ekonomi ortaya çıkacaktır. İl ve ilçelerde kendi ürettiğini tüketmenin moda olacağını göreceğiz. Ürünler de üretim şekli de değişecektir. Bu değişim yeni yatırım ve istihdam alanları yaratacaktır. Bunlar kadar önemli bir konu da Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatıdır. Avrupa Birliği ithalatta karbon vergisi uygulamasına 2023 yılında geçecek. Ton başına 30 eurodan başlayıp 50 euroya kadar çıkacak karbon vergileriyle başlayacaklar. Dolayısıyla hem tarım hem sanayi ihracatımız etkilenecektir.”

Hükümet çevre konusunda daha iddialı hedefler koymalı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin de bu konuda çalışmalarını hızlandırdığını anlatan Davut Çetin sözlerini şöyle sürdürdü;

“Türk özel sektörü olarak bu gelişmeleri görüyor ve bu konuda hızlanmamız gerektiğine inanıyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği de bu konuda çalışmalarını hızlandırdı.  Ben geçen ay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonuna TOBB adına bir sunum yaptım. Paris İklim Anlaşmasına taraf olmamız gerektiğini anlattım. Yani özel sektör olarak biz Hükümetten çevre konusunda daha iddialı hedefler koymasını talep ediyoruz.

Çevreci dönüşümü Antalya markasının temel unsurlarından birisi yapmalıyız 

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak da Antalya’da çevreci dönüşümün hızlanması gerektiğine inanıyoruz. Dünyada 2030’da karbon nötr hedefi koyan şehirler var. Antalya gibi bir marka şehir bu gelişmenin gerisinde kalamaz. Antalya’nın sıfır karbon, yani karbon emisyonunu sabitleme hedefini hep birlikte belirlemeliyiz. Çevreci dönüşümü Antalya markasının temel unsurlarından birisi yapmalıyız.

Antalya ekonomisi için çevreci dönüşüm yeni fırsatları da beraberinde getirmektedir. Çünkü bizim ağır sanayimiz yok, çevreci dönüşüm maliyetimiz düşük, yeşil ekonomi hem sektörlerimize hem ilçelerimize yeni kapılar açacaktır.

Ekonomide çevreci dönüşüm yol haritasını hazırlayacağız

Dolayısıyla bu amaçlarla ilgili odalarımızla, kurumlarımızla, uzman hocalarımızla, büyük bir kadroyla önemli bir çalışmaya başlıyoruz. Kentsel dönüşümden ulaşım sistemine, afet yönetimine kadar birçok konuyu çalışacağız. Antalya’nın çevreci dönüşüm hedeflerini ele alacağız. Sanayide, tarımda, turizmde risk senaryolarını gözden geçireceğiz ve ekonomide yeşil veya çevreci dönüşüm yol haritasını hazırlayacağız.

Şimdi Antalya Ekonomisi Çevreci Dönüşüm Kurulu olarak çok daha kapsamlı bir çalışmaya başlıyoruz. 10 çalışma grubumuzda 100’den fazla akademisyen, mühendis, kamu kurumu ve özel sektör temsilcisi bulunuyor. Çalışmalar ilerledikçe aramıza diğer ilgili kurumlar da katılacaktır. Çalışmamızın ikinci aşamasında özel sektör katılımı daha fazla olacaktır. Kurulumuz özel sektör, uzman STK’lar, üniversite, kamu kurumları ve yerel yönetimler arasında güzel bir işbirliğini de temsil etmektedir. Bu platformun önümüzdeki dönemde Antalya’ya ışık tutacak çalışma ve projelere imza atacağına inanıyorum. Bu inançla tüm başkanlarımızla, destek veren kurumlarımıza, değerli akademisyenlerimize tekrar teşekkür ediyorum. Antalya için hayırlı, güzel bir başlangıç olmasını diliyorum.”

Daha sıcak ve daha az yağışlı mevsimlere hazırlanın

Antalya Ekonomisi Çevreci Dönüşüm Kurulu Proje Koordinatörü Prof. Dr. Bülent Topkaya küresel ısınma ve iklim değişikliği sonucu, sıcaklığın her geçen yıl bir önceki yıla göre artacağını belirterek, “Bundan sonraki hayatımızda yağış her yıl bir önceki yıla göre azalacak. Antalya’nın nüfusu 2050 yılında 5.5 milyonu aşacak. Bizim artık daha sıcak ve daha az yağışlı mevsimlere günlere kendimizi hazırlamamamız gerekecek” dedi.

Antalya’nın motorlu kara taşıtı sayısında Türkiye’nin dördüncü kenti olduğunu belirten Topkaya, “Araçların neden olduğu hava kirliliği bir başka sorun. Gelecekte tarımsal su tüketimi önemli bir rol oynayacak. Tarımda su tasarrufu önemli. Turistlerin su kullanımını da dikkate almak gerekiyor.

Kentlerde yeşil alan ihtiyacı yasal olarak kişi başına 10 metrekare. Bugünkü durum ortalama 4 metrekare. Yasal olarak öngörülenden 2.5 misli daha az. Nüfus önümüzdeki yıllarda iki üç kat artacak. Buna göre bilimsel olarak bu çalışmaların yapılması lazım.

Topkaya, iklim değişikliğinden en çok etkilenecek sektörleri şöyle sıraladı; çimento ve yapı, perakende, tekstil, tarım ve gıda sektörleri.

Antalya Ekonomisi Çevreci Dönüşüm Kurulu Çalışma Grupları; Afet Riskleri Yönetimi, Deprem Riskine Hazırlık, Turizm ve Sanayide Çevreci Dönüşüm, İklim Değişikliğine Dirençli Tarım, Çevreci Kentleşme ve Akıllı Binalar, Akıllı Enerji Yönetimi, Atık Yönetimi, Ulaşım, Su Yönetimi

Oda başkanları ne dedi?

Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Derya Ünver;

“Antalya iklim değişikliğinden olumsuz etkilenecek kentlerin başında geliyor. Antalya Ekonomisi Çevreci Dönüşüm Kurulu projesi, güzel bir çalışma. Ticarete ve sanayiye örnekleriyle uygulanabilecek modelleri hayata geçirebileceğimizi düşünüyorum.”

Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi Başkanı Ebru Manavoğlu;

“Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ülkemiz ve kentlerimiz ölçeğinde de çevresel hedefler belirleyerek harekete geçmek ve somut adımlar atmak zorundayız. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yönelik yaklaşımlar Kentsel Planlama kararlarını da yakından ilgilendirmektedir. Antalya Ekonomisi Çevreci Dönüşüm Çalışmalarına Meslek Alanımızı doğrudan ilgilendiren Çevreci kentleşme, Ulaşımda sürdürülebilir ve akıllı hareketliliğin hızlandırılması, Deprem Riskine Hazırlık, Afet Riskleri Yönetimi ve Afetlere Yönelik Dirençli bir kent olmamız konusunda ve Turizm ve Sanayide Çevreci Dönüşüm konularında çok değerli şehir plancısı arkadaşlarımızla katkı koymaya çalışacağız. Çalışmanın çıktılarının öncelikle kentimizde çevre bilincinin sağlanmasına, doğal ve kültürel zenginliklerimizin sürdürülmesi ve korunmasına , ekonomik büyüme hedeflerinde çevreci bir bakış açısı kazandırmaya, çalışma sonuçlarının Antalya sanayisi, turizmi, tarım ve ticaretinde örnek bir model olmasına katkı sağlamasını dilerim.”

İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Mustafa Balcı;

“Başkan Davut Çetin’in şahsında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’na meslek odaları ile çalışma iradesi gösterdiği için teşekkür ediyorum. Meslek odaları, en ciddi deneyime, arşive sahip konuların uzmanı olan meslek kurumları. Dolayısıyla Kurulların çalışmalarının sonucunda oluşacak raporların Antalya ekonomisine, sanayisine ve iş insanlarına çok yararlı olacağını, bu işbirliğinin daha sonra yapılacak olan işbirlikleri için dev bir kıvılcım, bir işaret olacağını düşünüyorum. Meslek odaları olarak her zaman işbirliklerine açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum.”

Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı İbrahim Atmaca;

Üyelerimizle birlikte bu çalışmanın parçası olmak mutluluk verici. Antalya denince tarım ve turizm akla geliyor. Antalya olarak şansımız, güneşi verimli kullanabilecek durumdayız. 2014’te elektriği fosilden sağlama oranı yüzde 80 iken, bugün yüzde 50’lere düştü. Antalya’da özellikle denizden uzak ilçelerimizle daha büyük potansiyele sahibiz. Yenilebilir enerji kaynaklarını daha çok kullanarak, akıllı sistemleri kullanarak Antalya için bir çok fırsatımız var. ATSO önderliğinde yapılan bu çalışma için tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.

Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Şaban Tat;

Doğal güzellikleri, tarımı ve turizmi, çevreye duyarlı, karbon salınımını en aza indirmiş, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak, gelecek nesillere bir borcumuz olduğunu düşünüyoruz. Bu borcumuzu bir nebze ödemeye aracı olan ATSOya teşekkür ediyorum. Projenin sonuçlarının Antalyamıza katkısı olacağını düşünüyorum. Oda olarak elimizden gelen katkıyı vereceğiz.

Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Vural Şahin;

Pandemide tarımın ne kadar önemli olduğu ön plana çıktı. Tarımın planlı ve kimlikli olabilmesi için bizlere görev düşüyor. Her birimizin mesleki dayanışmasıyla birlikte kentimize katkı sağlayacak verimli çalışmalarda ekibimizle birlikte yer alacağız. Dünyayı tehdit eden kuraklığın, iklim değişikliğinin buna karşı alınan önlemlerin ilimizde ve ülkemizde kullanılması için öncü olacağız. Türkiye’ye örnek bir birliktelik.

Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Bayram Ali Çeltik;

Bu çalışmayı çok değerli buluyoruz. Antalya’nın geleceğinin anayasası niteliğindedir. Tarım ve turizm kenti olan Antalya’nın bir kimliği çıkacak, bir yol haritası belirlenecek. Nüfusun artacağı gelecek 100 yılda suyun, enerjinin gıdanın ön plana çıkacağını biliyoruz. Bu çalışmalarla nerelerde su potansiyeli bulunduğu, yatırım alanları, üretim alanları, kentin ve ülkenin nerelerinin olumsuz etkileneceği belirlenecek, kent istikrarlı gelişecek, vatandaşlar güvenli yaşayacak. Bu çalışma ile Antalya örnek bir kent olacak.

Mimarlar Odası Antalya Şubesi ll. Başkanı Hakime Yılmaz;

Kurulu önemsiyoruz. Kent adına çok şey katacağını biliyoruz. Alt kurullarda deprem risk hazırlığı, çevreci kentleşme ve akıllı, ulaşım başlıkları altında meslektaşlarımızla birlikte destek olacağız. Mimarlar Odası’na düşen her görevde yer almaya gayret edeceğiz. Tarımda bilinçli su kullanımının sağlanması, su yönetiminin ülke düzeyinde sağlanması, yenilebilir, temiz enerjisini üreten, doğasını koruyan kentler, hepimizin hayali.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın